CV

Grafisk uddannelse ved:
Grafiker Hanne Knudsdatter, 2010-12
Holbæk Kunsthøjskole, Tine Kjølsen, 2012
Kulturcentret Tuskær, John Olsen, 2000
Grafisk Skole, Unn Høje, 1984… og 1997
Aarhus Kunstakademi, Mogens Gissel, 1983

Mag. art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet 1988
Exam. kunstterapeut fra Institut for Kunstterapi 1995

Har arbejdet med tegning og grafiske teknikker
sideløbende med mine deltidsansætttelser som:
museumsleder af Vestjyllands Kunstmuseum, JANUS i Tistrup 2002-2009
redaktør af Kunstmagasinet JANUS 2006-2009
kursusleder af Kunstpsykologisk Værksted på Askov Højskole 1993-98
medstifter af Klosterakademiet “Krop og Ånd” i Svejstrup 1998
underviser ved Institut for Kunstterapi 1996-98
leder af Esbjerg Folkeuniversitet 1991-2001
adjunkt i billedkunst ved VUC, Vejen 1991-98
museumsinspektørvikar ved Kunstmuseet Køge Skitsesamling – KØS 1989-90
gæstelærer i kunsthistorie på Kolding Kunsthåndværkerskole 1985-88.