CV

Grafisk uddannelse ved:
Grafiker Hanne Knudsdatter, 2010-12
Holbæk Kunsthøjskole, Tine Kjølsen, 2012
Kulturcentret Tuskær, John Olsen, 2000
Grafisk Skole, Unn Høje, 1997
Aarhus Kunstakademi, Mogens Gissel, 1983

Student fra Roskilde Katedralskole 1968
Lærer fra Holbæk Seminarium 1971
Studieophold i Firenze 1971-73
Mag. art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet 1988
Exam. kunstterapeut fra Institut for Kunstterapi 1995

Har arbejdet med tegning og grafiske teknikker
sideløbende med mine deltidsansætttelser som:
museumsleder af Vestjyllands Kunstmuseum, Janusbygningen i Tistrup 2002-2009
redaktør af Kunstmagasinet JANUS 2006-2009
kursusleder af Kunstpsykologisk Værksted på Askov Højskole 1993-98
medstifter af Klosterakademiet “Krop og Ånd” i Svejstrup 1998
underviser ved Institut for Kunstterapi 1996-98
leder af Esbjerg Folkeuniversitet 1991-2001
adjunkt i billedkunst ved VUC, Vejen 1991-98
museumsinspektørvikar ved Kunstmuseet Køge Skitsesamling – KØS 1989-90
gæstelærer i kunsthistorie på Kolding Kunsthåndværkerskole 1985-88.